Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
W SERWISIE INTERNETOWYM

Wstęp

Okna na Krakowskiej Norbert Kowalski z siedzibą w Kielcach przykłada bardzo dużą wagę do ochrony prywatności wszystkich osób, których dane przetwarzamy w związku z prowadzoną przez nas działalnością.

W tym dokumencie („Polityka Prywatności”) chcemy przedstawić Państwu najważniejsze informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych:

– osób odwiedzających serwis internetowy prowadzony pod adresem www.oknoperfekt.pl;
– osób odwiedzających naszą siedzibę;
– osób, które zawierają umowy z naszymi partnerami handlowymi lub są zainteresowane naszymi produktami;
– przedstawicieli i pracowników naszych partnerów handlowych i biznesowych,
– kandydatów do pracy.

Dokładamy starań, aby przekazane Państwu informacje były zgodne z wymogami przejrzystości określonymi w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wspomniany akt prawny będziemy określać dalej za pomocą skrótu „RODO”. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące formy lub czytelności Polityki Prywatności, zachęcamy do kontaktu i przekazania nam uwag.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Okna na Krakowskiej Norbert Kowalski z siedzibą przy ul. Krakowska 293, 25-801 Kielce (dalej: „my”, „Administrator” lub „Oknoplast”).

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Serwis internetowy i profile społecznościowe

W związku z korzystaniem przez Państwa z serwisu internetowego zbieramy dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o Państwa aktywności w serwisie.

Przykładowo jeżeli poruszają się Państwo po naszym serwisie zbieramy informacje zapisane w plikach cookie lub logach systemowych, a także informacje o adresie IP użytkownika, czasie spędzonym na stronie oraz o interakcjach z treściami zamieszczonymi w serwisie.

W ramach funkcjonowania naszych profili w mediach społecznościowych zbieramy informacje dotyczące Państwa aktywności w ramach określonego portalu internetowego w związku z naszą stroną/profilem firmowym (np. kliknięcia „Lubię to”, publikowane posty, komentarze, wiadomości wysyłane w ramach wewnętrznych komunikatorów).

Współpraca biznesowa

W ramach współpracy biznesowej zbieramy i przetwarzamy dane osobowe przedsiębiorców będących naszymi partnerami biznesowymi, a także przedstawicieli lub pracowników naszych partnerów biznesowych działających w formie spółek (w tym partnerów handlowych działających w ramach naszej sieci dystrybucji) lub podmiotów zainteresowanych taką współpracą. Zakres gromadzonych danych jest uzależniony od rodzaju współpracy. Zwykle gromadzimy podstawowe informacje takie jak: dane kontaktowe, informacje o prowadzonej działalności, informacje o miejscu zatrudnienia/reprezentowanym podmiocie, informacje związane z prowadzoną korespondencją, a także zawarciem i wykonaniem umowy.

Wizyty w naszej siedzibie

W związku z wizytami w naszej siedzibie gromadzimy informacje związane z Państwa imieniem i nazwiskiem, szczegółami wizyty oraz danymi zapisanymi na nagraniach wideo w ramach naszego systemu monitoringu.

Zakup produktów lub usług w siedzibie Oknoperfekt

W przypadku zakupienia produktów lub usług bezpośrednio od Oknoplast przetwarzamy Państwa dane w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy. W związku z zawarciem umowy przetwarzamy Państwa dane również w celach uzasadnionych naszym prawnie uzasadnionym interesem polegającym na m.in. monitorowaniu jakości obsługi naszych Klientów w ramach ankiet badania satysfakcji z realizacji umowy.

Pliki cookie oraz podobna technologia

Nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookie. W ramach strony internetowej www.oknoperfekt.pl możemy korzystać również z innych technologii takich jak np. piksele śledzące, beacony (sygnały nawigacyjne).

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu użytkownika przeglądającego nasz serwis. Pliki cookie zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin użytkownika w serwisie i dokonywanych przez niego czynności, takich jak wybór wersji językowej strony.

Jakie pliki cookie zbieramy?

Cookie serwisowe. Wykorzystujemy tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Państwu usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Oknoplast oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookie, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika serwisu (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookie wykorzystywane w tym celu obejmują:
– pliki cookie z danymi wprowadzanymi przez użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookie);
– uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookie);
– pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookie);
– sesyjne pliki cookie odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookie odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookie);
– trwałe pliki cookie służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookie),
– pliki cookie służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookie Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

Cookie marketingowe.

Oknoplast oraz jego zaufani partnerzy wykorzystują również pliki cookie do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do użytkowników serwisu reklamy dostosowanej do Państwa preferencji. W tym celu Administrator oraz zaufani partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookie oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania Państwa zgody. Co do zasady, udzielają jej Państwo za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki lub urządzenia. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana. Mogą Państwo w dowolnym momencie usunąć pliki cookie z pamięci swojej przeglądarki lub urządzenia.

Cele i podstawa przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzamy w różnych celach i na różnych podstawach prawnych, które opisujemy poniżej:

Przetwarzanie danych w ramach serwisu internetowego

a. Świadczenie usług on-line. Państwa dane przetwarzamy w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania poszczególnych funkcjonalności i treści zamieszczonych w serwisie. Podstawą przetwarzania danych jest w tym przypadku niezbędność do wykonania umowy i świadczenia usług elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

b. Marketing. Państwa dane osobowe są wykorzystywane w celach marketingowych Oknoplast i innych podmiotów (zaufanych partnerów biznesowych). W ramach naszego serwisu korzystamy z technologii reklamy behawioralnej, która pozwala na dostosowanie treści do Państwa preferencji i oczekiwań. Wykorzystując taką technologię dokonujemy profilowania naszych użytkowników – a więc analizujemy i oceniamy to, jakimi treściami mogą być Państwo zainteresowani oraz wyświetlamy Państwu odpowiednie reklamy. W przypadku, gdy wyrazili Państwo odrębną zgodę na komunikację marketingową będziemy również kierować do Państwa określone treści handlowe o produktach i usługach Oknoplast oraz jego zaufanych partnerów biznesowych (np. newsletter, informacje o nowych produktach, ciekawych promocjach), w tym również treści dostosowane do Państwa preferencji. Podstawą prawną czynności podejmowanych w celach marketingowych jest prawnie uzasadniony interes Oknoplast i jego zaufanych partnerów biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

c. Analizy i statystyka oraz badanie jakości obsługi. Państwa dane osobowe są wykorzystywane w celach analitycznych i statystycznych, które polegają na prowadzeniu analiz aktywności osób odwiedzających stronę oraz preferencji w zakresie oferowanych funkcjonalności i treści. W celu badania jakości usług, które oferuje Oknoplast wykorzystujemy Państwa dane kontaktowe w celu uzyskiwania informacji o poziomie satysfakcji z jakości naszych usług (np. poprzez wyświetlanie lub przesyłanie Państwu ankiet zadowolenia). Przetwarzając dane osobowe w tych celach mamy możliwość ciągłego poprawiania jakości naszych usług i realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

d. Obrona przed roszczeniami. W uzasadnionych przypadkach Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (np. roszczeniami wynikającymi z nieodpowiedniego świadczenia usług dostępnych w ramach serwisu). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych we wspomnianych celach pozostaje nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

e. Bezpieczeństwo i sprawne działanie serwisu. Aktywność użytkowników w serwisie jest rejestrowana w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informacje o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Oknoplast). Informacje zebrane w ramach logów są przetwarzane w celach technicznych i administracyjnych związanych z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa serwisu oraz systemów informatycznych przetwarzających Państwa dane osobowe oraz w celach analitycznych i statystycznych zapewniających sprawne działanie serwisu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes związany z zapewnieniem Państwu bezpiecznego i sprawnego serwisu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przetwarzanie danych osobowych w ramach portali społecznościowych

Prowadzenie portali społecznościowych. Przetwarzamy również dane osobowe użytkowników odwiedzających nasze profile prowadzone w mediach społecznościowych (np. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Państwa dane osobowe (np. imię i nazwisko lub nick w mediach społecznościowych) są zbierane i wykorzystywane wyłącznie w związku z prowadzeniem strony firmowej Oknoplast lub jego profilu oraz wykorzystywane w celu informowania użytkowników o naszej aktywności oraz promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług lub produktów. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na promocji naszej marki oraz prowadzenie stosownej komunikacji w social media (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Zakup produktów lub usług w siedzibie Oknoplast

a. Zawarcie lub wykonanie umowy. Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu zawarcia umowy dotyczącej produktów lub usług oraz jej prawidłowego wykonania, w tym w związku z realizowaniem przez Państwa uprawnień wynikających z gwarancji, jakiej udzielamy na nasze produkty. Podstawa prawną jest przesłanka niezbędności do zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

b. Wypełnianie obowiązków ustawowych. Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności obowiązków wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w takim przypadku niezbędność do wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

c. Prowadzenie badań jakości obsługi. Państwa dane osobowe są wykorzystane do prowadzenia przez nas badań jakości obsługi naszych Klientów. W tym celu przetwarzamy m.in. informacje o szczegółach realizacji umowy oraz informacje, które zdecydowali się Państwo przekazać w ramach wysyłanych do Państwa ankiet satysfakcji. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na monitorowaniu jakości obsługi Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

d. Cele analityczne i statystyczne. Państwa dane osobowe związane z zawartymi umowami dotyczącymi produktów Oknoplast są przez nas przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych. Przetwarzanie danych w tym celu pomaga nam rozwijać naszą sieć dystrybucji, a także udoskonalać nasze produkty. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes związany z prowadzeniem wewnętrznych analiz biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

e. Prowadzenie działalności marketingowej. Państwa dane osobowe są wykorzystywane do prowadzenia działań marketingowych przez Oknoplast i jego zaufanych partnerów biznesowych. W sytuacji, gdy wyrazili Państwo swoją odrębną zgodę na komunikację marketingową, będziemy wykorzystywać Państwa dane do przesyłania odpowiednich komunikatów handlowych lub newsletterów. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes związany z marketingiem i promocją naszej marki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

f. Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami. W uzasadnionych przypadkach Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (np. roszczeniami wynikającymi z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych we wspomnianych celach pozostaje nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okresy przechowywania danych

Państwa dane osobowe mogą być ujawniane i przekazywane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę techniczną systemów informatycznych, agencjom marketingowym wspomagającym nas w działaniach związanych z promocją naszej marki oraz podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe, szkoleniowe, serwisowe, pocztowe lub analityczne i doradcze.

Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym w szczególności innym spółkom z grupy kapitałowej Oknoplast.

W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego, Państwa dane osobowe w zakresie imienia, numeru telefonu, adresu e-mail, miasta oraz treści zapytania zostaną przekazane partnerowi handlowemu należącemu do sieci dystrybucyjnej Oknoplast. Co do zasady, przekażemy Państwa dane osobowe partnerowi handlowemu wybranemu w ramach formularza kontaktowego. W niektórych przypadkach związanych ze zmianami w ramach sieci dystrybucji, koniecznością zapewnienia najwyższej jakości usług oraz terminowej obsługi Państwa zapytań będziemy przekazywać Państwa dane osobowe innym partnerom handlowym prowadzącym działalność gospodarczą na obszarze, który został wskazany w ramach formularza.

Państwa prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

W sytuacji, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z realizacją naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz w celach marketingowych, przysługuje Państwu również prawo do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W przypadku, w którym wyraziliście Państwo odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w konkretnym celu, możecie Państwo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W sprawach związanych z ewentualnym podejrzeniem nieprawidłowości w zakresie przetwarzania danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Aktualnie tym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej informacji znajdą Państwo na stronie Urzędu: https://uodo.gov.pl/).

Bezpieczeństwo danych osobowych

Oknoplast przykłada dużą wagę do kwestii bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. W tym celu na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe są przetwarzane w sposób, który zapewnia, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy również o to, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników Oknoplast, a systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych zapewniały ich dostępność, integralność i poufność.

Podejmujemy również wszelkie niezbędne działania, by wszyscy z naszych podwykonawców i podmiotów współpracujących dawali gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Oknoplast.

Zmiany Polityki Prywatności

Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowania. O wszelkich zmianach w jej treści będziemy informować Państwa na stronach serwisu www.oknoperfekt.pl.

Back to top